DutchEnglishMacedonianPools

Агенција за ин-хаус царина

Навремената испорака е многу важна. Но исто толку важно е и администрацијата што е поврзана со увозот и извозот. Уште од самиот почеток на нашата компанија ние имаме спствена агенција за царина

Вработените во Секторот за царина ги познаваат сите закони и регулативи што се релевантни за нашата активност. Постојаната обука ги држи информирани за промените што се случуваат во оваа област а законодавство.

 

Предностите на нашиот Сектор за царина се:

  • Ние ја средуваме целокупната даночна декларација. На овој начин сите услуги што се однесуваат на увозот и извозот ќе ги добиете на исто место. Овој вид на работа е ефикасен и спречува грешки.
  • Ние имаме сопствен царински склад. Кога за одреден временски период производите треба да останат во транзит, тие привремено се складираат во магацинот. Ова ве растоварува од обврските поврзани со увозот и од можните администрaтивни збрки.
  • За нашите камиони користиме Carnet TIR. Така можеме да минуваме граници и да стигнуваме до речиси сите дестинации во Источна Европа.

Контакт

Boekestijn Fashion Logistics

Општи информации
info@boekestijntransport.nl
+31 (0) 485 454900

Магацин и планирање на транспорт
oost@boekestijntransport.nl

Агент за царина
douane@boekestijntransport.nl

Администрација
administratie@boekestijntransport.nl

> CompuBase